Nelly Winterhalder

Oversettelser

Nelly Winterhalder oversetter for det meste fra norsk til tysk. Oversettelsene hennes har fått flere utmerkelser i Tyskland, bl.a. Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2018.

verkliste

 • Distanzen / Distanse

  av Kristofer Blindheim Grønskag
  oversettelse fra norsk til tysk
  Verlag der Autoren

 • Nordische Heerfahrt / Hærmennene på Helgeland

  av Henrik Ibsen i en versjon av Eline Arbo
  oversettelse fra norsk til tysk
  Nationalteatret

 • Psykt blod / Verrücktes Blut

  av Nurkan Erpulat & Jens Hillje
  oversettelse fra tysk til norsk
  Brageteatret

 • Warum erst jetzt? / Hvorfor kom du ikke før?

  av Liv Heløe
  oversettelse fra norsk til tysk
  Theaterstückverlag Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer

 • Runter auf Null / Å telle til null

  av Kristofer Blindheim Grønskag
  oversettelse fra norsk til tysk
  Verlag der Autoren
  Longlist Deutscher Jugendtheaterpreis 2018

 • Satelliten am Nachthimmel / Satellitter på himmelen

  av Kristofer Blindheim Grønskag
  oversettelse fra norsk til tysk
  Verlag der Autoren
  vinner av Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2018
  Longlist Deutscher Kindertheaterpreis 2016

 • Darkness / Sprengsatz oder: Into the darkness

  av Albert Ostermeier
  oversettelse fra tysk til norsk
  Kunsthøgskolen i Oslo

 • Da saltet ikke var den eneste krystallen / Quando il sale non era l’unico fiore

  av Joele Anastasi
  oversettelse fra italiensk til norsk
  Kunsthøgskolen i Oslo

 • Die Prüfung / Nasjonal prøve

  av Maria Tryti Vennerød
  oversettelse fra norsk til tysk
  TM Theaterverlag München
  vinner av Eurodram Deutschland 2015

 • Neverland / Neverland

  av Maria Tryti Vennerød
  oversettelse fra norsk til tysk

 • Safari / Safari

  av Maria Tryti Vennerød
  oversettelse fra norsk til tysk