Nelly Winterhalder 

er dramatiker, regissør og oversetter. Hun er grunnleggeren av live-art-kollektivet Ann Sam Bell.